philosophy

אנו מאמינים במטבח מקומי עונתי ולכן נמצאים בתהליך למידה מתמיד של חבל הארץ בו אנו נמצאים. בעזרתו של ד"ר אורי מאיר צ'יזיק אנו חוקרים ומתרגמים כתבים עתיקים, בהם מתכונים שחלקם בני למעלה מ-800 שנים, ומפיחים בהם רוח חדשה ופרשנות יצירתית ועזת טעם.

בהתאם לרוח המסעדה, בתפריט שלנו תגלו שימוש נרחב בתוצרת מקומית של חקלאי ויצרני העמקים יחד עם גידולים טריים ועונתיים מחלקות הירק, מטע הפרי וגינת התבלינים שמקיפים את מתחם המסעדה, ולכן הוא מתחלף ומשתנה בהתאם לעונות השנה ולתנובת האדמה.