הגינה שלנו מורכבת מחמישה דונם הכוללים חלקות ירק, בוסתן פירות וגינת תבלינים לצד שטחי ליקוט נרחבים.
פיתוח הגינה הינו תהליך ארוך ומורכב והשאיפה שלנו היא להגיע בסופו של דבר לגידול רוב התוצרת למסעדה.
תפריט המסעדה נשען ומותאם לתוצרת החקלאית שלנו ושל המגדלים שלנו .